Naslovna O nama Struktura Predsedništvo MIROSLAV PAROVIĆ

MIROSLAV PAROVIĆ

MIROSLAV PAROVIĆ je rođen 14. jula 1984. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu završio je u mestu Jaša Tomić, a srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla“ u Zrenjaninu. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu završio je elektrotehniku kao jedan od najboljih studenata generacije (prosek ocena 9,82) i stekao zvanje: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master.

Nakon prethodnog višegodišnjeg aktivizma kao studenta, i u Srpskom saboru Dveri, te u Pokretu za život Srbije – Dveri čiji je bio jedan od ideoloških tvoraca i nosilac izborne liste u Novom Sadu na izborima 2012. Bio je osnivač političke organizacije Treća Srbija koja je 17. decembra 2016. odlukom organa partije prerasla u Narodni slobodarski pokret.

Aktivan na društvenoj sceni, govorio je na više stotina tribina, skupova, protesta, televizijskih i radio-emisija. Kao najmlađi lider jedne političke organizacije u Srbiji najmlađi je kandidat za predsednika u istoriji srpskog višestranačja.

Prvi je političar iz Srbije koji je na najvišem nivou primljen u Vladi Krima i upravi Grada Sevastopolja u decembru mesecu 2014.  Tokom 2014. godine zvanično je primljen u Evropskom parlamentu od strane poslanika Nacionalnog fronta, Žan luk Šafhauzera. Predsedavao i idejno osmislio veliku međunarodnu konferenciju „Nova Evropa“, 17.10.2014. godine, na kojoj su učesnici iz vodećih država Evrope razgovarali o mogućnosti uspostavljanja osovine Pariz-Berlin-Moskva-Beograd kao načina da se Evropa otrgne od dominacije NATO pakta. Održava stalne kontakte sa slobodarskim i suverenističkim partijama Evrope, a pre svega onima iz Francuske, Rusije, Nemačke i Austrije.

Sa ponosom ističe svoju inicijativu i učešće u podizanju spomenika Stefanu Nemanji u Banja Luci.

U periodu od 2012-2016. u Skupštini grada Novog Sada bio je savetnik gradonačelnika Novog Sada za energetiku ispred svoje partije.

Radio je na brojnim inženjerskim projektima i pisao stručne i naučne radove u oblasti elektroenergetike, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Kao dete paora posebno se interesuje za razvoj koncepta održivog sela u 21. veku, smatrajući da Srbija mora da proizvodi zdravu hranu, čistu energiju i nove tehnologije.

Od njegove 24 godine uz društveni aktivizam, sve vreme se bavio i poslom elektro-inženjera, i trenutno je zaposlen u struci u sistemu Elektroprivrede Srbije.

Predsednik je predsedništva Narodnog slobodarskog pokreta, koji nastupa sa pozicija nacionalnog konzervativizma, narodnjaštva. Zalažući se kao evrorealista za političku i vojnu neutralnost i temeljeći svoju politiku na „degolističkoj“ ideji Evrope od Lisabona do Vladivostoka, sa osovinom Pariz-Berlin-Moskva, Beograd prepoznaje kao kamen temeljac Nove Evrope.

Trudi se da svojim životom proklamuje koncept aktivnog rodoljublja. Politički uzor mu je Despot Stefan Lazarević, a omiljeni epski lik mu je Banović Strahinja o kome najbolje svedoče stihovi: „Strahinjiću Bane, ti sokole srpski, tvome đogu i tvome junaštvu svud su brodi đe god priđeš vodi.“

Kako ističe, ponosan na svog pretka Blagoja Parovića trudi se da svojim životom proklamuje koncept aktivnog rodoljublja.

Živi u Novom Sadu. Oženjen je Snežanom i ima ćerku Lenku i sina Nemanju.

OBRAZOVANJE

Doktorske studije
2013. – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Industrijsko inženjerstvo – energetski menadžment

Akademske studije

2003.-2008. – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Odsek /Smer / Usmerenje: Elektrotehnički odsek
Energetska elektronika i električne mašine
Prosečna ocena u toku studija: 9,82
Stečeno zvanje: Diplomirani inženjer elektrotehnike i   računarstva-master

Prethodno obrazovanje
1999.-2003. – Srednja elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“, Zrenjanin
Stečeno zvanje: Elektrotehničar računara


RADNO ISKUSTVO

Decembar 2008. god – januar 2011. godine, “Energonova d.o.o.“, Beograd

Pozicija: Zamenik Direktora

Opis posla, zadaci i odgovornosti:

 • Evaluacija potencijalnih lokacija za male hidrocentrale, vetroelektrana i bio-gas postrojenja
 • Obilazak terena sa saradnicima
 • Pisanje predhodnih studija i studija izvodljivosti za nove lokacije malih hidroelektrana
 •  Pisanje predhodnih studija i studija izvodljivosti iz oblasti obnovljivih izvora energije
 •  Pisanje predhodnih studija i studija izvodljivosti iz oblasti energetske efikasnosti
 •  Savetovanje iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti

Glavna dostignuća:

 •  Aktivna uloga u pograničnoj saradnji u polju razvoja obnovljivih izvora energije (Srbija-Rumunija, Srbija-Bosna i Hercegovina, Srbija-Hrvatska)
 • Revizija projektne dokumentacije za malu hidroelektranu „Lisine“ u Despotovcu (Srbija)
 • Izrada generalnog projekta sa prethodnom izradom studije izvodljivosti za vetroparkove „Derala 1“ i „Derala 2“ u Bosanskom Grahovu (Bosna i Hercegovina)

Januar 2011. god – septembar 2012. godine, “Lineal d.o.o.“, Novi Sad

Pozicija: Stručni/spoljni saradnik

Opis posla, zadaci i odgovornosti:

 • Izrada projektne dokumentacije za razne tipove elektroenergetskih mreža (generalni, idejni i glavni projekti)
 • Evaluacija potencijalnih lokacija za male hidrocentrale, vetroelektrana i bio-gas postrojenja
 • Obilazak terena sa saradnicima
 • Pisanje predhodnih studija i studija izvodljivosti za nove lokacije malih hidroelektrana
 • Pisanje predhodnih studija i studija izvodljivosti iz oblasti obnovljivih izvora energije
 • Pisanje predhodnih studija i studija izvodljivosti iz oblasti energetske efikasnosti
 • Savetovanje iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti

Glavna dostignuća:

 • Učešće u izradi idejnog i glavnog projekta osvetljenja petlje „Batajnica“ na delu obilaznice oko Grada beograda
 • Učešće u izradi idejnog i glavnog projekta osvetljenja petlje „Bavanište“
 • Učešće u reviziji više idejnih i glavnih projekata elektroenergetskih mreža i objekata
 • Učešće u izradi idejnog projekta autoputa E-75 Novi Sad – Beograd – Niš. Deonica: Batajnica – Dobanovci, lot A1. Petlja „Batajnica“ od km 184+738, 24 do km 188+680,00
 • Učešće u izradi glavnog projekta autoputa E-75, Novi Sad – Beograd – Niš. Deonica: Batajnica – Dobanovci, lot A1. Petlja „Batajnica“, od km 184+738,24 do km 188+680,00
 • Učešće na izradi idejnog projekta za izradu obilaznice državnog puta i reda (magistralnog puta) broj 24 oko naseljenog mesta Bavanište, na parcelama br. 5895/2, 3678, 8563, 8659, 8505, 3634 i 8660 K.O. Bavanište.
 • Učešće u izradi glavnog projekta za izgradnju obilaznice državnog puta i reda (magistralnog puta) broj 24 oko naseljenog mesta Bavanište, na parcelama br. 5895/2, 3678, 8563, 8659, 8505, 3659,8505, 3634 i 8660 K.O. Bavanište.
 • Učešće u izradi zapisnika o izvršenom veštačenju o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata: Autoput E-70/E-75, obilaznica grada.
 • Izrada glavnog projekta elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija na rampi T6, ukrštanje autoputa E-75/E-70
 • Učešće u vršenju tehničke kontrole glavnog projekta objekta: Veza petlje „Dimitrovgrad“ sa gradskom saobraćajnicom KM 0+000.00 – KM 0+877,63.
 • Učešće u proveri i pregledu projekta (Design sheck and review) dela projektno tehničke dokumentacije glavnog projekta koja se odnosi na oblast: projekat tehničke infrastrukture.
 • Učešće u glavnom projektu poboljšanja tri ukrsna mesta magistralnog puta M5 i lokalnog puta za Boljevac, kao i priključka AMSS na magistralni put M5, deonica Boljevac – Selište.

Oktobar 2012. god – 2016, Grad Novi Sad – Kabinet gradonačelnika (volonterski rad, po potrebi)

Pozicija: Savetnik Gradonačelnika za privredu i energetiku

Opis posla, zadaci i odgovornosti:

 • Izrada analiza, strategija i planova za oblast privrede i energetike u delovima nad kojima ingerencije ima Grad Novi Sad.

Novembar 2012. god – danas, Elektrovojvodina – Elektrodistribucija Novi Sad

Pozicija: Zamenik direktora

Opis posla, zadaci i odgovornosti:

 • Upravljanje tehničkim i ljudskim resursima preduzeća.
 • Kontrola naplatnog zadatka.
 • Predsedavanje komisijom za sprečavanje neovlašćene potrošnje el. energije na nivou ED Novi Sad

NAGRADE

Nagrada „Elektromreže Srbije“ kao najboljem studentu energetike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

Nagrada Fakulteta tehničkih nauka kao najboljem studentu promocije smera energetika, elektronika i telekomunikacije

PUBLIKACIJE I STRUČNI RADOVI

Jovanović, B., Parović, M., Stanje i razvoj malih hidroelektrana u Srbiji. Publikacija instituta „Jefferson“ Vašington D.C. (http://altenergija.org);

Jovanović, B., Parović, M., Studija slučaja – mala hidroelektrana „Ribare“. Publikacija instituta „Jefferson“ Vašington D.C. (http://altenergija.org);

Jovanović, B., Parović, M., Stanje i razvoj biomase u Srbiji .Publikacija instituta „Jefferson“ Vašington D.C. (http://altenergija.org).