ПОРОДИЦА КАО ТЕМЕЉ ЖИВОТА

Без здраве, стабилне, солидарне и одговорне породице нема ни друштва, ни државе, ни привреде. НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ залаже се за изучавање и примену модела из држава које су препознале значај породичног предузетништва и успешно га примениле. Свесни смо да питање поверења у породицу и схватање њеног значаја није нешто што може да се промени преко ноћи, уз измену неколико закона. За то је потребна промена укупног друштвеног амбијента и вредносног поретка, који је постао непријатељски расположен према друштву у целини, а нарочито према традиционалном поимању породицe.

Велики број друштвених и државних проблема с којима се Србија суочава долази од чињенице да је читав систем усмерен против породице и породичних вредности. Традиционална породица, која је била оквир за изградњу здраве личности, а тиме и друштва – разорена је. У Србији се сваке године повећава број развода, а смањује број закључених бракова. Чак је и само схватање породице почело да се мења у правцу необавезујућег заједништва, партнерства, а све се више говори о једночланим домаћинствима. Против породице усмерене су све измене породичног законодавства рађене у последњих десетак година, вредносни систем који се промовише преко масовних медија и читав економски систем са зеленашким каматама, уништавањем домаће привреде и онемогућавањем домаћих предузетника да послују под једнаким условима као и страни.

Обновити статус традиционалне породице. Јасно дефинисати брак као институт који спаја мушкарца и жену у дуготрајну заједницу и реафирмисати стварање потомства као основну сврху брака. Подршка социјало угроженим породицама не може и не сме бити нижа од подршке које имају хранитељске породице, пре свега подстрицањем породичног предузетништва. Треба помагати и самохраним родитељима, али свемере морају бити усмерене ка васпостављању традиционалне вишечлане породице. Породица мора да буде темељ моралног, вредносног и економског живота. У породици дете треба да добије свест о солидарности, предузетништву, штедњи новца и ресурса. Треба повезати и подстаћи привреднике из земље и дијаспоре да се ангажују око разних програма помоћи породицама и на реафирмацији породичних вредности.

Реформа породичног законодавства супротна кретањима у последњих десетак година – враћање поверења у грађански институт класичне породице. Оснивање тела за развој и помоћ породица на свим нивоима власти. Медијске и образовне кампање усмерене ка промоцији породице и породичних вредности. Спровођење програма едукације о захтевима породичног живота. Дестимулисање развода и измена политике у правцу подстицања арбитрације између неуспешних парова. Медијски програми освешћивања о суштини фетуса као живог бића. Обнова задужбинарства и неодржавних програма за помоћ и подстицање бројних породица.