КВАЛИТЕТНА ХРАНА, ПОЉОПРИВРЕДА И СЕОСКИ РАЗВОЈ

НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ залаже се за оснивање Државне задруге Србије. Ова задруга била би кровна организација свих пољопривредника нашој у земљи и служила би за управљање државним земљиштем, као и за повећање производње хране и извоза хране из наше земље.

НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ сматра да постављене циљеве Србија може достићи у релативно кратком временском периоду, 3 до 4 године, уколико би људи на челу Министарства пољопривреде и трговине рационално трошили новац својих пореских обвезника, робне резерве редовно пратиле кретања на тржишту пољопривредних производа и правовремено интервенисале у откупу или продаји производа. Сматрамо да би уз овде наведене механизме омогућили и великим пољопривредним системима и породичним пољопривредним газдинствима сигуран пласман производа и њихов даљи напредак. Стварањем повољних услова, односно сигурности и стабилности – на тржишту пољопривредних производа били би задовољни и произвођачи и потрошачи, а пољопривреда би, захваљујући сталном расту цена хране на светском тржишту, уз развој других сегмената – омогућила и опстанак српског села.

Србија је земља природно богата квалитетном земљом, водом и сортама биљака и животиња. Насупрот томе реалност су неретке несташице намирница, попут млека и меса, и једна од највиших цена хране у Европи, разорен сточни фонд, небрига о пољопривредном земљишту, уништено задругарство, несигурност и нестабилност, што je све довело до очајног положаја српског сељака и пољопривредника. Закон о забрани ГМО не спроводи се адекватно. Притисци страних компанија на неадекватно политичко руководство могу уродити увођењем ГМО на мала врата, што би имало разорне последице по укупно здравље грађана и околине.

Опоравак српске пољопривреде као стратешке гране и као шансе за развој уз изградњу прехрамбене индустрије. Спречавање депопулације руралних средина уз обнову пољопривреде и развој сеоског туризма, уз систематично мотивисање повратка људи на село кроз подршку различитим пројектима. Повећање удела сточарства у укупној пољопривредној производњи. Заштита пољопривредног земљишта и његово очување у домаћем власништву. Брендирање српске пољопривреде као произвођача здраве квалитетне хране. Унапређење задругарства као производне и духовно-културне идеје. Јачање улоге робних резерви и спречавање несташица, као и радикалних варирања у ценама и понуди хране. Повећање површина које се наводњавају. Одбрана Србије као простора без ГМО.

Издвајање већих средстава за пољопривреду, минимум 5% буџета. Доношење нових закона о земљишту, о задругама и о безбедности хране. Строжа контрола увоза и система производње и прераде хране како би се спречиле малверзације. Промена система доделе субвенција, с посебним нагласком на субвенцију квалитета производње (органска производња и сл), а не на хектаре засејаних површина. Активирање система јавних складишта и робних резерви. Обезбеђивање повољних кредита за покретање сточарских фарми. Субвенционисање камата на пољопривредне кредите како би фармери могли лакше да дођу до неопходних новчаних средства.  Пооштравање и стриктна примена Закона о забрани гајења ГМО у Србији и брендирање Србије као простора без  ГМО. Подстицање улагања у системе за наводњавање како би се повећао број хектара под заливним системима, уз покретање низа јавних радова с циљем обнове каналске мреже за наводњавање и одводњавање земљишта.  Подстицање сеоског туризма и обнова квалитета живота на селу. Активна подршка пројектима, пре свега породичним, који позитивно утичу на насељавање руралних средина. Уз данас претежно монокултурно бављење пољопривредом, уводити паралелно и систем поликултурне пољопривреде и пермакултуре као основу опстанка на малим сеоским имањима и у за државу и народ најтежим условима, као стратешки елеменат опстанка.