ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Све друге политике губе свој смисао ако наша држава остане без домаћег становништва. НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ сматра да демографска политика мора бити апсолутни приоритет ове земље и да не сме да буде жртвована тржишним принципима. Обнова и изградња Србије подразумева и обнову становништва. Морамо бити свесни да европски трендови иду супротно овим циљевима, као и да општа популарна култура подстиче одустајање од рађања. Упркос свим овим препрекама, сигурни смо да истрајна и реална демографска политика може да дâ резултате и да заустави негативне трендове.

У стању безнађа људи су немотивисани да стварају нови живот. Држава Србија нестаје. Просечна старост становништва прешла је 41 годину. Старимо и даље. Старићемо још више. Србија већ тридесет година има константан пад природног прираштаја. Сваке године због слабог прираштаја и емиграције губимо више од 30.000 становника. Простор на истоку државе који демографи одређују као „бели појас“ – за само деценију остао је без петине становништва. Млади одлазе, рађа се недовољно деце, а преостало становништво концентрише се у свега неколико великих урбаних целина. Недостатак људи отвара и потенцијалне безбедносне проблеме: на празну територију уселиће се неки други народи. Недостатак радне снаге мораће да се надомести имиграцијом, што ће довести до низа идентитетских и политичких проблема.

Највећи патриотски чин данас је очување достојанства људи у Србији. Пробудити наду народу мора бити основни задатак нове српске елите.  Спречити изумирање нације и зауставити депопулацију угрожених делова Србије. Створити услове за обнову нашег становништва, јер је то предуслов за све друге циљеве и политике. Обновити веру у живот, рађање, породицу и Отаџбину. Схватити да питање рађања није само проблем недостатка материјалних средстава. Треба нам ново схватање смисла живота у коме је стварање новог живота, а не хедонизам – круна људских активности. Обнова становништва јесте услов и за економску обнову, али и за подизање нивоа безбедности и способности земље за одбрану.

Подизање свести о проблему и решењима код становништва путем просвете, медија и јавних кампања усмерених на развој филозофије живота и подстицања рађања. Сарадња с верским заједницама и невладиним организацијама у обнови филозофије живота. Измене Закона о раду које ће увести пуну заштиту мајки и института мајчинства и родитељства. Измене низа пореских закона које ће смањити порезе за породице с већим бројем деце. Дефинисање посебно угрожених општина и подручја за које се морају радити специјални програми. Такви програми укључили би и подизање непрофитних предузећа чији би циљ био да се младим људима обезбеди посао. Такође, давање посебних новчаних стимулација паровима који одлуче да се доселе у таква места. Подстицање привредника из земље и дијаспоре да улажу у те крајеве, као и задужбинара да тамо подижу школе, вртиће и да улажу у другу потребну инфраструктуру.