Одлучивање грађана на референдуму о важним државним и локалним питањима морао би да буде узвишени чин непосредне демократије у којем сваки појединац може сасвим слободно да се изјасни. Нажалост, Вучићев режим је важну тему регулисања области правосуђа кроз процес измене устава у потпуности банализовао и обесмислио сводећи је на проверу база сигурних гласова за изборе.

Тренутно се широм Србије од стране тзв. координатора СНС деле квоте за референдумско изјашњавање са тачно дефинисаним бројевима колико који појединац мора да доведе људи на референдум и шта ти људи морају да заокруже. Такође, сви коалициони партнери напредњака добили су поруку како морају да се на делу покажу и прикажу стварни број својих гласова како би на бази тога добили места на листама за априлске изборе. Ствари су до те мере обесмишљене да су коалициони партнери добили задатак да свако на специфичан начин заокружује ДА на референдумском листићу како би се лакше и прецизније бројали њихови гласачи.  Нажалост, али и део опозиционих колега је референдумску кампању искористио за покушај прављења или учвршћивања предизборних коалиција и такође за пребројавање сопствених сигурних гласова.

Све ово је довело до тога да озбљине примедбе које су стручни људи изнели на рачун промене устава уопште нису допреле до грађана Србије и сходно томе они и неће бити у прилици да се о томе на адекватан начин изјасне. Због тога унапред треба рећи да је референдум без било каквог легитимитета.

Референдум је нелегитиман из многобројних разлога, а неки од најзначајнијих јесу да их је расписала скупштина без опозиције, да је референдум расписан непосредно након измена закона о референдуму. Такође, недостатак легитимитета огледа се у чињеници да више од 90 % грађана није упознато са референдумском темом. Основни циљ расписивања јесте да грађани искажу свој став и да дају легитимитет, а предуслов да би гласали на референдуму јесте да знају о чему се одлучује. Нажалост, у ситуацији медијске затворености и недовољног броја јавних расправа грађани су остали ускраћени за информације о предмету референдума. На послетку, али не и мање битно нелегитмност референдума постоји и због недостатка двостране контрола изборног процеса јер према нашим информацијама опозиција има мање од 30% контролора на бирачким местима.

Након пада Вучићевог режима референдум ће бити проглашен ништавним без обзира на коначни исход. Свако наредно референдумско изјашњавање грађана мора бити у потпуности ослобођено партијског притиска и предизборних комбинаторика.

Мирослав Паровић, Народни слободарски покрет