Извор: МУП Србије

Тренутно се врше интерна анкетирања запослених у војсци и полицији везано за предстојећу вакцинацију против короне. Иако је председник Александар Вучић најавио да ће бити обавезна за све здравствене раднике, војску и полицију резултати анкете су такви да је више од половине активних војника и полицајаца рекло да се не би вакцинисало, тек нешто више од двадесет процената је рекло да би се вакцинисало док је остатак још увек без јасног става. Остаје да се у наредном периоду види да ли ће власт извршити притисак на запослене и извршити њихову присилну вакцинацију. Међутим овакви резултати анкетирања јасно показују колики је у ствари Вучићев ауторитет у сектору безбедности.

Ако се овоме дода званични податак из истраживања које је рађено са грађанима Србије и у којима се тек петина становништва изјаснило за вакцинацију добијамо праву слику поверења које имају грађани у власт и институције Републике Србије.  

Мирослав Паровић, Народни слободарски покрет