Чести случајеви елементарних непогода као што су обилне падавине и поплаве остављају велике штете и стотине породица у позицији да немају могућност да штету надоместе. Са друге стране, изразито је мали број домаћинстава које имају осигурање и ту се махом ради о домаћинствима у великим градовима.

Сматрамо да је неопходно да држава уведе меру обавезног осигурања домаћинства, сличну као што постоји обавеза осигурања аутомобила приликом регистрације. На овај начин би се терет надокнаде штете пренео на осигуравајуће куће чиме би се постигла ефикасност у обнови. Садашња ситуација у којој се од државе чека да обнови куће и покућство се показала као крајње проблематична и склона малверзацијама, а у крајњем сву ту обнову и пратеће трошкове опет плате грађани и то много више неголи што би плаћали обавезну премију осигурања домаћинства.

Информативна служба Народног слободарског покрета