Дана 26.августа 2016. године, тзв. „Хашком трибуналу“ потпредседник Треће Србије, адвокат Мироје Јовановић, поднео је Иницијативу/предлог, којим су тражене три ствари:

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД генерала Ратка Младића, који треба да обави већи број стручњака који долазе ван подручја држава чланица НАТО-пакта, имајући у виду да су ове државе учествовале у ратним дејствима на територији Републике Српске у периоду 1992-1995. године (у смислу Правила 74бис  proprio motu)

ПУШТАЊЕ НА СЛОБОДУ генерала Ратка Младића, у смислу Правила 65.

те да након тога

–  ПРЕКИД/ОБУСТАВУ ПОСТУПКА који се води против генерала Младића.

Предлог је поднет

ПОЗИВАЈУЋИ СЕ НА: Завршни извештај Комисије о одговорности међународних организација Удружења за међународно право из 2004 године, Коментаре и анализе Комисије за међународно право, 2006,“ О одговорности међународних организација” 58. седница (1 Мај-9. јуна и 3. јула-11 август 2006), Генерална скупштина Уједињених нација, УН-а док. А / ЦН.4 /568, текст Комисије за међународно право, “Oдговорност међународних организација: коментари и разматрања, примљена од међународних организација“, 60. седница (5 мај-6. јуна и 7. јула-8 август 2007), Генерална скупштина Уједињених нација, евиденција УН-а док. А/ ЦН.4/593., Нацрт одлуке о одговорности међународних организација Комисије за међународно право, 2011, извештај о 63. заседању (26. априла до 3. јуна и 4. јула до 12. августа 2011. године), службена евиденција Генералне скупштине, 66. заседање, додатак бр 10, УН-а док. А / 66/10, текст Комисије за међународно право, 2011, Нацрт одлуке о одговорности међународних организација, са коментарима 2011, Годишњак Комисије за међународно право, 2011, вол. II Други део, из којих аката је јасно да постоји одговорнст насловног суда за правичан поступак и здравствено стање лица чију су слободу ограничили;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ Захтев одбране за измену распореда заседања на суђењу због бојазни оптуженог у погледу здравственог стања, додаци А-Ц, 15. јануар 2013 те Други захтев одбране за измену распореда заседања на суђењу због бојазни оптуженог у погледу здравственог стања, 26. април 2013, а КОЈИ СУ ОДЛУКАМА ВЕЋА НЕПРАВИЧНО ОДБИЈЕНИ,

УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР очигледно трајно нарушено здравствено стање генерала Младића и ефективну немогућност да учествује у предметном поступку,

ИЗРАЖАВАЈУЋИ ЗАБРИНУТОСТ за могућност наступања смртне последице код генерала Младића, која може бити узрокована петогодишњим неоснованим лишењем слободе,

ПОЗИВАЈУЋИ СЕ НА општеприхваћена правила међународног права у погледу права оптужених, а која се односе на њихово здравље.

У захтеву је тражено да Хашки суд одговори у писаној форми.

Мирослав Паровић, председник странке Трећа Србија