Саопштење за медије Политичка странка Трећа Србија (23.06.2016.)

Поводом саопштења Чанкове ЛСВ, које је потписао њен генерални секретар Бојан Костреш, у вези „Војвођанске академије наука, уметности и културе“, дужан сам да обавестим јавност о следећем:

 – Војвођанска академија наука, уметности и културе НЕ ПОСТОЈИ КАО ПРАВНО ЛИЦЕ, па самим тим НИЈЕ МОГУЋЕ ЊЕНО УКИДАЊЕ.

 – Поступак регистрације оснивања те установе је ПРАВОСНАЖНО ПРЕКИНУТ, и то РЕШЕЊЕМ Привредног апелационог суда број 1. Пвж-39/16 од 20. априла 2016. године, којом је одбијена жалба лажне академије (Доказ: прилог наведена другостепена одлука);

 – Непримерено је прозивање судије Слободана Сремчева, будући да је он првостепено решење о прекиду донео у капацитету регистарског судије, а не председника суда (Доказ: прилог првостепено Решење)

– Подсећам да је судија Слободан Сремчев, као врстан стручњак из области привредног права уједно и члан испитног одбора за полагање правосудног испита – ГДЕ ГА ЈЕ ПОСТАВИЛА ПРЕТХОДНА ПОКРАЈИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА чији је ЛСВ био део; Стога је лицемерно наведеног судију прозивати за било какву пристрасност – посебно у ситуацији када је првостепена одлуку о прекиду регистрације Пајтићеве академије ПОТВРЂЕНА ОД СТРАНЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ СУДА;

 – Треће Србија је још пре годину дана основала Установу за обележавање стогодишњице присаједињења „пречанских“ крајева Краљевини Србији, и заштитила скраћено име те установе као „ВАНУК“ – па је коришћење те скраћенице забрањено, посебно онима који су 16 година причали о Војводини, а пунили своје џепове;

 – Може се закључити да Пајтићев пројекат „Академије“ НИЈЕ УСПЕО – односно та квазиустанова никада није основана – а оно што није основано ПРАВНО НЕ ПОСТОЈИ – те се и не укида већ се само констатује да НЕ ПОСТОЈИ;

 – Молим Бојана Костреша да се убудуће мало боље информише о појединим случајевима који су значајни за српску јавност, и да не покушава да оживи пропале пројекте Бојана Пајтића који су служили за извлачење новца на квазинаучне пројекте.

Потпредседник странке Трећа Србија
адвокат Мироје Јовановић