Политичка странка “Трећа Србија” је дана 23.02.2016. године поднела Нацрт “Закона о утврђивању права припадника државних органа Руске федерације и статусу Српско-руског Хуманитарног центра у Нишу”. Нацрт је у Народној скупштини Републике Србије заведен под бројем 02-374/2016.

Текст закона (српска верзија)

Политичка странка „Трећа Србија Бс“ из Новог Сада, коју заступа председник Мирослав Паровић, на основу зајамченог права на петицију које је гарантовано чл. 56. Устава Р. Србије, по коме свако има право да, сам или заједно са другима, упућује петиције и друге предлоге државним органима и да од њих добије одговор када га тражи, подноси Народној скупштини Републике Србије, петицију у форми понуђеног нацрта Закона о утврђивању права припадника државних органа Руске федерације и статусу Српско-руског Хуманитарног центра у Нишу, како следи:

– На основу Резолуције Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, која је донета на Седмој седници Другог редовног заседања у 2007. години, одржаној 26. децембра 2007. године (даље: Резолуција)

– Полазећи од тачке 6. наведене Резолуције којом је Народна скупштина Републике Србије донела одлуку о проглашавању војне неутралности Републике Србије у односу на постојеће војне савезе до евентуалног расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука о том питању,

– Имајући у виду да је Република Србија потписник више споразума и других аката војног карактера  у којима се као уговорна страна појављује Организација северноатлантског уговора (даље: НАТО), или нека од њених чланица,

– Задржавајући право које је признато и чланицама Европске уније (Финска, Шведска, Аустрија, Ирска и Кипар) да се води самостална и национално-приоритетна безбедносна политика,

– Гарантујући право српског народа и свих грађана који живе у Републици Србији да буду носиоци суверености, које право подразумева да је о питањима ступања у војне савезе обавезно одржати референдум,

– Схватајући да као неутрална држава Република Србија  треба да настоји да  избегава увлачење у ратне сукобе, као и да је дужна да одржава спремним своје националне одбрамбене ресурсе;

– Будући да Република Србија треба да води спољну политику која ће јој омогућити да избегне потенцијално будуће ратно ангажовање,

– Сматрајући да концепт усвојене неутралности садржи и право на неутралност под оружјем, односно право да Република Србија путем сопствене војне моћи одвраћа друге земље, ентитете или терористичке организације од потенцијалне агресије,

– Позивајући се на право Републике Србије као  државе које подразумева и право на самоодбрану, као и право да Република Србија позове другу државу у помоћ уколико је њен статус угрожен,

– Полазећи од члана 20. Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско-руског хуманитарног центра, који је потписан у Нишу,дана 25. априла 2012. године,

Народна скупштина доноси следећи:

ЗАКОН О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА ПРИПАДНИКАДРЖАВНИХ ОРГАНА
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ИСТАТУСУ СРПСКО-РУСКОГ ХУМАНИТАРНОГ ЦЕНТРА У НИШУ

ЧЛАН 1.

Овим Законом се утврђују и гарантују права припадника државних органа Руске федерације на територији Републике Србије.

Овим законом се утврђују и гарантују права и статус Српско-руског хуманитарног центра у Нишу.

ЧЛАН 2.

Утврђују се и гарантују сва права, олакшице, привилегије и имунитети неопходне за рад припадника државних органа Руске федерације у истоветном и/или вишем нивоу од права која су на целој територији Републике Србије, на основу било ког акта  предвиђена за припаднике Организацијe северноатлантског уговора ( НАТО) и било које чланице те организације.

Члан 3.

Утврђују се и гарантују сва права, олакшице, привилегије и имунитети неопходне за рад Српско-руског хуманитарног центра у Нишу у истоветном и/или вишем нивоу од права која су на целој територији Републике Србије, на основу било ког акта  предвиђена за припаднике Организацијe северноатлантског уговора ( НАТО) и било које чланице те организације.

Члан 4.

Утврђује се и гарантује статус Српско-руског хуманитарног центра у Нишу у истоветном и/или вишем нивоу статуса који је на основу било ког акта  предвиђен за Организацију северноатлантског уговора (НАТО) и било које чланице те организације, на територији Републике Србије.

Члан 5.

Овлашћују се председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе да у случају проглашења ванредног или ратног стања, заједно са надлежнним органом Руске федерације променe намену и статус Српско-руског хуманитарног центра у Нишу из цивилног у статус који одговара мерама против ванредног односно ратног стања.

Београд, 23.фебруар 2016. године

Мирослав Паровић, председник

На основу члана 56. Устава Републике Србије захтевамо доставу овог нацрта/петиције свим народним посланицима и писани одговор на исту.