1. Потпредседник Треће Србије, Мироје Јовановић, је данашњег дана, 14.07.2015. године, поднео Привредном суду у Новом Саду, Пријаву заједно са свим потребним документима, за упис у судски регистар оснивања УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ПРИСАЈЕДИЊЕЊА БАНАТА, БАЧКЕ, БАРАЊЕ И СРЕМА КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ „ВИСОКИ АКАДЕМСКИ НОВОСАДСКИ УЈЕДИНИТЕЉСКИ КЛУБ- ВАНУК „ НОВИ САД.

2. Скраћени назив Установе је „УСТАНОВА ВАНУК НОВИ САД“.

3. Свесни чињенице да је тековине Првог светског рата, као што је присаједињење Баната, Барање, Бачке и Срема Краљевини Србији, потребно актуелизовати, као одговор на бирократско аутономаштво, Трећа Србија је одлучила да ПРВА у држави оснује Установу која ће за један од својих приоритета имати достојно обележавање великог јубилеја који нас чека у новембру 2018. године.

4. Више о овој теми, функционери Треће Србије, ће изнети на КЗН о чијем термину ћете бити накнадно обавештени.

5. У прилогу вам поново достављамо скенирани Оригинални примерак Пријаве за упис у Регистар Привредног суда у Новом Саду, из које се јасно види потврда горенаведених чињеница.

Оригинални примерак Пријаве за упис у Регистар Привредног суда

Мирослав Паровић

Председник странке