Naslovna SLOBODAN TEŠIĆ

SLOBODAN TEŠIĆ

SLOBODAN TEŠIĆ – Predsednik Ekonomskog saveta Narodnog slobodarskog pokreta.

Rođen 20.02.1963.godine u Potočarima kod Brčkog, a sada dugi niz godina živi i radi u Beogradu.

Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu – smer spoljna trgovina.

Govori engleski i nemački jezik.

Nakon par godina privatnog biznisa u trgovini od 1994/95. godine  radi u Delta M korporaciji – Delhem na poslovima komercijale a od kraja 1995. do danas radi u DP Beogradski sajam, najpre kao projekt menadžer, potom kao Finansijski direktor, a sada kao Market menadžer.

U ime Beogradskog sajma potpisnik pristupanja  CEFI – Centralnoevropskoj uniji sajmova sa sedištem u Minhenu, 2001. godine u Sarajevu, i član borda direktora te organizacije u jednom mandatu.

Učesnik i organizator mnogobrojnih izložbi, kongresa i savetovanja na teme sajamske delatnosti, te strategije razvoja  i organizacije rada preduzeća i nacionalne privrede u celini (Frankfurt, Minhen, Sarajevo, Zagreb, Prag, Cirih, Krasnojarsk, Sarajevo, Banja Luka, Hanover itd.).

Intenzivno i angažovano prati savremene izazove tranzicije, modernizacije i evropeizacije privrede i društva Srbije  u celini.