Naslovna O nama Struktura Predsedništvo Prof. dr NENAD KRSTIĆ

Prof. dr NENAD KRSTIĆ

Prof. dr NENAD KRSTIĆ – Predsednik Saveta za međunarodnu saradnju Narodnog slobodarskog pokreta.

Rođen 1955. godine u Novom Sadu, srpski je filolog i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Objavio je više od 60 naučnih radova iz oblasti komparativne lingvistike i traduktologije, kao i 6 monografija: Francuska književnost u srpskim prevodima (1775-1843), Svetovi, 1999 ; Le français et le serbe/ les ressemblances et les différences, Vedes, 2001 ; Prilozi uporednoj francuskosrpskoj leksikologiji, Zmaj, 2005 ; Francuski i srpski u kontaktu, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2008 ; Napoleon Bonaparta A. Dime u prevodu Ljubomira Nenadovića ; SANU, 2010 ; Histoire de la traduction chez les Serbes, Paris, INALCO, 2014. Održao je niz javnih predavanja o filozofskim, naučnim i društveno-političkim temama na univerzitetima u Parizu, Anžeu, Grenoblu, Strazburu, Bolonji, Skoplju, Banjoj Luci, Beogradu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Novom Sadu itd.

Održao je i nekoliko javnih predavanja o društveno-političkim temama u Evropskom parlamentu u Strazburu i u čuvenoj Kući hemije (Maison de la Chimie) u Parizu. Učesnik je brojnih naučnih skupova, konferencija i okruglih stolova. Član je Odbora za srpski jezik u poređenju sa drugim jezicima Srpske akademije nauka i umetnosti. Oženjen je i otac dvoje dece.