Home O nama Struktura Predsedništvo MIROJE JOVANOVIĆ

MIROJE JOVANOVIĆ

MIROJE JOVANOVIĆ rođen je 22.11.1979. godine u Novom Sadu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2004. godine.

Master studije na istoj obrazovnoj ustanovi upisao  u novembru 2008. a zvanje Master prava stekao u maju 2009. godine sa odbranjenim radom u oblasti zaštite prava konkurencije u pravu EU na temi Određivanje relevantnog tržišta za potrebe primene člana 82 UEZ u praksi Suda EZ.

Od aprila 2004. godine do maja 2006. godine obavlja advokatsko-pripravničku vežbu u advokatskoj kancelariji.

U junu 2006. godine položio pravosudni ispit nakon čega je upisom u Imenik AKV stekao zvanje advokata. Avgusta 2013. godine imenovan za Pomoćnika gradonačelnika Novog Sada za pravnu oblast. Na ovoj funkciji ostaje do juna 2016. kada se vraća u advokaturu.

Uža specijalnost u pravu:  poresko i privredno pravo.

Govori engleski jezik

Oženjen je i otac troje dece.