MARKO TESLIĆ, rođen je 1983. godine u Apatinu. Osnovnu školu završio u Prigrevici, zatim gimnaziju  u Apatinu, nakon čega upisuje osnovne studije na Visokoj Školi iz oblasti informatike, gde stiče zvanje informatičara. 2004. – 2005. odlazi na odsluženje vojnog roka u vojsku, tada još uvek, Srbije i Crne Gore, u 12.bataljon vojne policije.

Po povratku iz vojske upisuje i Ekonomski fakultet na kome ostaje neko vreme da radi kao koordinator za informatiku i informatičko opismenjavanje studenata u okviru ECDL programa. Radio kao predavač i na Fakultetu za uslužni biznis i držao obuku za zaposlene u nekoliko drugih institucija. Od 2010.godine ulazi u privatni sektor, kada  otvara  sopstvenu  firmu. Učestvovao u raznim humanitarnim akcijama, kao i kulturnim dešavanjima, za šta je dobio brojna priznanja. Član više različitih udruženja.