BORIVOJ RAŠUO – Predsednik Političkog saveta Narodnog slobodarskog pokreta.

Rođen je 10. oktobra 1957. u Žagroviću kod Knina. Osnovnu školu završio je u Žagroviću. Nakon završene opšte gimnazije u Kninu upisao je Fakultet političkih nauka u Beogradu.

Fakultet političkih nauka, smer društveno-politički, završio je 1982. sa odličnim uspehom. Za vreme osnovnih studija bio je stipendista Univeziteta u Beogradu, a 1981. dobio je dve Oktobarske nagrade grada Beograda za istraživanje iz oblasti politikologije. Magistirao je na istom fakultetu i time stekao zvanje magistra političkih nauka.

U Republici Srpskoj Krajini 1991-1995 u dva mandata obavlja funkciju ministra u Vladi Republike Srpske Krajine. U prvom mandatu 1991. je ministar spoljnih poslova a u drugom 1994. ministar za informisanje.

Objavio je mnogo stručnih radova u politikološkim, sociološkim i književnim časopisima ( Politikološke studije, Sociologije, Filozofske sveske, Književne novine, Javnost, NIN, Politika…).

Do sada je objavio: Političku studiju: Čemu više Jugoslavija u Beogradu 1996. Urednik je zbornika Republika Srpska Krajina koji je objavljen, takođe u Beogradu, godinu dana kasnije.

Prvu pesničku zbirku Ishodište objavljuje 1998. , drugu Utočište 2000. , treću Pribežište 2002., četvrtu Snoviđenje 2004. i petu Proviđenje 2006. sve u Beogradu. Antologiju svojih pesama pod naslovom Antologi(ja) objavio je 2007. Zbirka pesama Iskušenje objavljena ja 2008. godine, a zbirka pesama Nedogled 2010. godine.

Član je Udruženja književnika Srbije. Oženjen je. Živi i stvara u Beogradu.