WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

Ko smo mi ? | Narodni slobodarski pokret

КО СМО МИ?

Ми смо слободари, организовани у Народни слободарски покрет. Ми смо суверенисти, који се боре за принципе слободе, равноправности и солидарности.

Ми желимо јаку, стабилну и суверену Србију, способну да решава унутрашња питања, Србију која ће бити партнер у решавању регионалних и ширих геополитичких проблема. Желимо Србију слободних грађана, Србију у којој смо сви равноправни и где сваки проблем решавамо заједно. Тежимо демократском уређењу и владавини права – јер само уређена, правна држава може бити слободна и суверена.

Ми смо народна партија која свој рад заснива на националној традицији, европским принципима и која је спремна да се придржава свих савремених и практичних принципа у вођењу државе.

Залажемо се за Нову Европу која ће почивати на осовини Париз–Берлин–Москва, дакле залажемо се за суштинско европско, цивилизацијско повезивање и противимо се атлантистичком концепту света. Верујемо да само сарадња доноси развој, а суверенитет независност и слободу. Пут до јаке државе видимо у изградњи њених кључних институција и установа. Зато, учинимо да Србија буде народна и слободна, достојна своје прошлости и спремна на своју будућност!