WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

ŽENE | Narodni slobodarski pokret

ЖЕНЕ

Положај женске популације у Србији веома је незадовољавајући иако је жена на овим просторима традиционално била стуб породице и куће. Жене се сусрећу с бројним проблемима, сужена им је могућност избора, и даље су предмет физичког насиља, а њихов рад и укупни допринос друштву и нацији није уважен и награђен. Но чини се да су до сада предложена решења за поправљање њиховог положаја неадекватна. Развија се идеологија која жену жели да извуче из породице и усмери само на каријеру и побољшање материјалног положаја. НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ се залаже да жена добије прилику да сама изабере свој позив и да развија све стране свог бића, како оне које се односе на каријеру, тако и духовне, биолошке и емотивне.

Половина становништва Србије и даље сe налази у незавидном и потчињеном положају. Жене чине већину незапосленог становништва, а за исте послове мушкарци су плаћени око 30% више. Положај жене није адекватно признат у друштву, оне су најчешћи предмет физичког насиља, изложене су мобингу и злостављању. Права жена која иду на трудничко и породиљско боловање нису увек заштићена, а најављује се и даље смањење тих права. Обављање домаћих послова и брига о деци нису на прави начин вредновани, па жена која се томе посвети остаје без сопствених извора прихода и адекватне социјалне заштите. Систем се још увек није одрекао превазиђене и у цивилизованим друштвима напуштене догме да су жене рођењем мање вредне, значајне и утицајне само због свог пола.

Остварити пуну заштиту жена од физичког насиља. Помоћи свим женама да стекну адекватно образовање и омогућити им право на избор. Омогућити женама које изаберу да буду домаћице и мајке већег броја деце да имају пуну заштиту и адекватно друштвено признање. Женама које изаберу да се реализују кроз посао, спортску каријеру или уметност мора се омогућити једнако вредновање рада као и мушкарцима. Запослена жена која одлучи да рађа мора бити заштићена од могућности губитка посла.

Измена законских аката у правцу подизања нивоа заштите жена. Насупрот „сигурним кућама“ држава треба да подстиче програме едукације за развијање хармоничних односа у породици и да доследно кажњава осведочено насиље. Гарантовање пуне здравствене и социјалне заштите свакој жени која је мајка троје и више деце и кад није запослена. Средства не морају нужно да долазе од државе. Држава треба преко пореске политике и медија да подстиче стварање приватних фондова и задужбина које ће финансирати и помагати овакве програме. Развијање посебних програма за превентиву и заштиту здравља жена, као и за њихове културне и рекреативне активности. Укључивање жена у политички живот и реализација посебних програма за њихову политичку едукацију како би се жене заиста оспособиле за бављење политиком.