WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

SOCIJALNA POLITIKA I TREĆE DOBA | Narodni slobodarski pokret

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ТРЕЋЕ ДОБА

НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ сматра да социјална политика не сме да буде базирана само на потребама, већ и на осећају дужности, солидарности и врлини истинске бриге за оне које осећамо као себи блиске. Одговарајућа социјална брига је основа за укупну друштвену повезаност и снажење државе. Исто тако и они којима се помоћ даје морају се трудити да дају друштву највише што могу и да од државе узимају само оно што морају, трудећи се да што пре пређу на страну оних који доприносе.

Србија је сиромашна земља с веома ниским бруто друштвеним производом. Слаба економија не може да изнесе потребну социјалну заштиту угрожених лица и држава је принуђена да се задужује. Постојећа средства се ненаменски троше, па додаци за децу и породиље често касне. Због слабог рађања становништво је све старије па се смањује број радно способних грађана. У последњих неколико година незапосленост је значајно порасла. Приближавамо се ситуацији у којој на једног запосленог долази један пензионер. Пензиони фондови су испражњени, а пензије се обезбеђују из буџета, што јако оптерећује државне финансије. Стога се ствара друштвена атмосфера у којој се на пензионере гледа као на терет и оптерећење. Права запослених се законски ограничавају, а у пракси не поштују – толерише се неплаћање доприноса.

Остварење реалног степена социјалне заштите свих група којима је то потребно, с посебним нагласком на инвалиде, ратне ветеране, труднице и породиље, те самохране родитеље и децу. Дефинисање принуде којом ће се обезбедити да трећина родитеља који не плаћају алиментацију то почну да чине. Повећање БДП-a и снажење економије до нивоа који ће моћи да финансира реалну, фокусирану и штедљиву социјалну политику из реалних извора. Редовна исплата социјалних принадлежности. Промена положаја и третмана пензионера, које не треба гледати као терет већ као ресурс – дефинисање простора за њихово активно учешће у привредном и друштвеном животу уз могућност коришћења њиховог огромног искуства и практичног знања. Развој социјалног дијалога између послодаваца и запослених у циљу јачања националног јединства и друштвене солидарности.

Јачање економије. Реформа социјалне политике, с посебним нагласком на снажење градских секретаријата у локалним самоуправама. Реформа законског оквира за спровођење социјалне политике. Увођење прецизних казни за послодавце који не уплаћују доприносе за запослене и родитеље који не плаћају алиментацију. Активна политика подстицања запошљавања и самозапошљавања уз укидање помоћи за оне који не прихватају понуђене послове. Подстицање флексибилности и динамичности на тржишту рада. Подршка за флексибилно радно време као инструмент да родитељи и деца проводе више времена заједно. Обезбеђивање редовних накнада трудницама, породиљама и деци као национални приоритет. Подстицање хуманитарних акција, социјалног задужбинарства и укључивања димензије добротворства, што треба да прате и пореске олакшице. Подстицање приватне иницијативе у домену пружања услуга социјалног старања на бази самосталног животног осигурања. Реформа пензионог система и подстицање преласка на систем приватног пензионог осигурања. Давање пензионерима накнаде за чување деце и њихово активно укључивање у све друштвене процесе у којима би могли да помогну својим радом и искуством.