WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

RAZVOJ SAVREMENE INFRASTRUKTURE I KOMUNIKACIJA | Narodni slobodarski pokret

РАЗВОЈ САВРЕМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И КОМУНИКАЦИЈА

Инфраструктурни и комуникациони систем у Србији један је од најгорих у Европи. Проблеми у овом сектору преносе се и у разне друге секторе и рефлектују се и на смањење укупног квалитета живота, па и на саму безбедност – само Ибарска магистрала односи недопустиво велике људске жртве. НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ ће премрежити Србију системом комуникација, како би коначно били обједињени и увезани њени разни крајеви и како би сви становници Србија осетили добробит брзог кретања, информисања и комуницирања.

Централизација и депопулација земље у знатној мери условљени су лошом саобраћајном инфраструктуром и лошим стањем у комуникационом сектору. Изградња Коридора 10 и 11 од суштинске су важности за српску геополитику. Србији и даље недостају бројни магистрални и локални путеви, а безбедност постојећих је и даље на ниском нивоу. Слаба путна мрежа битно отежава живот у забаченим и рубним деловима државе. Иако је железница далеко економичнији вид транаспорта од друмског, железничка мрежа је запуштена. Железничке везе између градова још увек нису на завидном нивоу, а између неких ни не постоје. Иако је у тенденцији раста, и даље су недовољно искоришћени капацитети авио саобраћаја. Београду недостаје метро, а на Дунаву недостаје велики број мостова. Интернет је још увек недоступан свима.

Премрежити државу системом квалитетних путева, мостова и брзих пруга, који ће омогућити да човек из сваког места у Србији може да дође до Београда за највише три до четири сата. Због своје позиције Србија може постати регионални лидер у јефтином авиотранспорту. Изградити још неколико мостова на Дунаву. Започети градњу метроа у Београду. Развити интернет и максимално либерализовати тржиште, односно створити услове за подстицање конкуренције у овој области, јер ће то довести до пада цена и ширења његове доступности. Појачати ширење компјутерског описмењавања, не само међу децом већ и међу старијим људима. Увести бесплатан интернет у све школе и на све факултете. Припремити дигитализацију телевизије и њено повезивање са интернетом.

Кренути са оштром ревизијом до сада урађеног посла и начина на који су се трошила средства намењена за развој саобраћајне и комуникационе инфраструктуре. Направити јасне прорачуне о томе колико држава реално може да одвоји новца за ове потребе и тај новац максимално искористити. Избегавати кредитна задужења, а преферирати систем концесија и заједничког партнерства са страним компанијама и државама. Инсистирати на томе да се, где год је то могуће, користи домаћа оператива, пројектна памет и радна снага. Привући нискотарифне компаније на све аеродроме у Србији. У области интернета направити ревизију досадашње политике ширења комуникационе мреже, с нагласком на потреби за безбедност земље. Подстицати конкуренцију у области комуникација и направити систем подстицаја да се компаније заинтересују за донирање бесплатног интеренета у школама и на факултетима.