WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

PORODICA KAO TEMELJ ŽIVOTA | Narodni slobodarski pokret

ПОРОДИЦА КАО ТЕМЕЉ ЖИВОТА

Без здраве, стабилне, солидарне и одговорне породице нема ни друштва, ни државе, ни привреде. НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ залаже се за изучавање и примену модела из држава које су препознале значај породичног предузетништва и успешно га примениле. Свесни смо да питање поверења у породицу и схватање њеног значаја није нешто што може да се промени преко ноћи, уз измену неколико закона. За то је потребна промена укупног друштвеног амбијента и вредносног поретка, који је постао непријатељски расположен према друштву у целини, а нарочито према традиционалном поимању породицe.

Велики број друштвених и државних проблема с којима се Србија суочава долази од чињенице да је читав систем усмерен против породице и породичних вредности. Традиционална породица, која је била оквир за изградњу здраве личности, а тиме и друштва – разорена је. У Србији се сваке године повећава број развода, а смањује број закључених бракова. Чак је и само схватање породице почело да се мења у правцу необавезујућег заједништва, партнерства, а све се више говори о једночланим домаћинствима. Против породице усмерене су све измене породичног законодавства рађене у последњих десетак година, вредносни систем који се промовише преко масовних медија и читав економски систем са зеленашким каматама, уништавањем домаће привреде и онемогућавањем домаћих предузетника да послују под једнаким условима као и страни.

Обновити статус традиционалне породице. Јасно дефинисати брак као институт који спаја мушкарца и жену у дуготрајну заједницу и реафирмисати стварање потомства као основну сврху брака. Подршка социјало угроженим породицама не може и не сме бити нижа од подршке које имају хранитељске породице, пре свега подстрицањем породичног предузетништва. Треба помагати и самохраним родитељима, али свемере морају бити усмерене ка васпостављању традиционалне вишечлане породице. Породица мора да буде темељ моралног, вредносног и економског живота. У породици дете треба да добије свест о солидарности, предузетништву, штедњи новца и ресурса. Треба повезати и подстаћи привреднике из земље и дијаспоре да се ангажују око разних програма помоћи породицама и на реафирмацији породичних вредности.

Реформа породичног законодавства супротна кретањима у последњих десетак година – враћање поверења у грађански институт класичне породице. Оснивање тела за развој и помоћ породица на свим нивоима власти. Медијске и образовне кампање усмерене ка промоцији породице и породичних вредности. Спровођење програма едукације о захтевима породичног живота. Дестимулисање развода и измена политике у правцу подстицања арбитрације између неуспешних парова. Медијски програми освешћивања о суштини фетуса као живог бића. Обнова задужбинарства и неодржавних програма за помоћ и подстицање бројних породица.