WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

POLITIKA PREMA SRBIMA U REGIONU I DIJASPORI | Narodni slobodarski pokret

ПОЛИТИКА ПРЕМА СРБИМА У РЕГИОНУ И ДИЈАСПОРИ

НАРОДНА СЛОБОДАРСКА ПАРТИЈА жели да се дијаспора сама, преко својих најбољих људи – у пуној мери активно укључи у стварање, али и спровођење такве политике. Дијаспора мора да постане један од актера на свеукупној домаћој сцени (политичкој, културној, образовној) без обзира на то што тренутно не живи у Србији.

Распадом Југославије скоро два милиона Срба одвојено је од Србије. Они данас живе у новим државама с великим бројем проблема, често с низом мера и пракси које их дискриминишу. Прогнаници, избеглице и интерно расељена лица још увек не могу у потпуности да остваре своја имовинска права. Економска основа опстанка Срба у тим државама јесте угрожена. Република Српска изложена је сталним притисцима. Српска дијаспора постоји на свим континентима, веома је бројна и представља велики ресурс за развој наше државе. Међутим, не зна се ни њен приближан број, ни њен стварни економски потенцијал, ни образовни профил. Њено разочарање и удаљавање је због укупног стања у држави све веће, а осећај припадности матици и потреба да се допринесе њеном развоју и модернизацији све мањи.

Активна, опрезна и уздржана спољна политика, ограниченог типа, одговарајућа снази и ресурсима наше државе. Заузимање позиције активно неутралне земље, једнако отворене за сарадњу и са источним и са западним земљама, која одлуке доноси искључиво ослањајући се на интересе народа и државе, разумевајући актуелне процесе, попут стварања Нове Европе на простору од Лисабона до Владивостока, са осовином Париз-Берлин-Москва. У времену великих тектонских промена, и сеоба народа, које прете да битно променедруштвено политичку слику европског континента, отварајући нове безбедносне изазове користити своје геостратешке позиције зарад активног укључивања у борбу против тероризма, трговине људима и наркокартела, и у том смислу у пуној мери укључити се у размену информација и сарадњу са свим оним земљама које су за ову борбу заинтересоване. Приоритетно бављење регионом уз побољшање сарадње са суседима, и потрагом за оним снагама са којима је то могуће. Коришћење чињенице да је Србија потписница и гарант Дејтонског споразума за остваривање веће улоге у његовом спровођењу.

Вратити проблематику Срба из региона и дијаспоре на ранг министарства. У пуној мери развити институт двојног држављанства. Подстицати улагање домаћих предузећа у градове и средине у региону у којима Срби живе у знатном броју. Развијати све облике српских интеграција на овим просторима. У пуној мери подржавати све облике економских, инфраструктурних, енергетских и осталих европских интеграција који доприносе умањивању значаја граница и обезбеђују пуну слободу кретања нашем народу. Завршити оквирни попис дијаспоре. Направити реалне пописе академске заједнице, уметника и пословних људи у дијаспори и отворити им простор за повезивање с домаћим субјектима и за деловање у Домовини. Јасније дефинисати и фокусирано помагати приоритетне пројекте које Србија подржава у региону и дијаспори. Проширити листу заједничких пројеката с Републиком Српском и реализовати их. Србија полако ствара своју нову политику према Србима из региона, и с тиме треба наставити у складу с важећим европским стандардима, борећи се посебно против њихове дискриминације и угрожавања у новим државама. То треба чинити и путем активних преговора с властима тих држава, али и директним помагањем српским заједницама да ојачају своје капацитете за опстанак. Политика према дијаспори је углавном, нажалост, остала на нивоу списка лепих жеља и најчешће је била у служби политичке манипулације.