WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

POLITIKA JE SLUŽENJE | Narodni slobodarski pokret

ПОЛИТИКА ЈЕ СЛУЖЕЊЕ

Политичари нигде нису идеални и склони су злоупотребама положаја, а политика је свуда увек на граници сиве зоне и корупције. Због тога се у озбиљним државама праве јаки независни механизми надзора, контроле и кажњавања озбиљних злоупотреба. За јасно уочене прекршаје мора да се одговара не само политички већ и кривично. Једино неселективним кажњавањем по јасним критеријумима можемо да повратимо поверење грађана у политику и да заинтересујемо и мотивишемо најбоље међу нама да се њоме баве. Ако је политика прљава делатност са којом пристојни људи не желе да се мешају, остаје нам да над нама владају најгори. Очистимо политику да бисмо имали чисту и уређену земљу у којој вреди живети.

Политика у Србији предуго је прљава и треба је очистити. Политичарима се не верује, а бављење политиком с правом се почело сматрати нечасним послом којим се политичари баве искључиво ради материјалне користи. Политичари користе своје везе за развијање приватног бизниса, корупције и запошљавање у јавним службама и предузећима својих рођака или партијских активиста. Нико се не држи свог програма из кампање, коалиције се праве искључиво на интересној бази без идеолошке и вредносне склоности. Изборни систем у коме се гласа за листе, а носилац мандата је појединац – нелогичан је и штетан. Свако ко је истински вољан да дела у правцу позитивних политичких промена, уласком у политички систем да би наступао, кандидовао се и опстао бива приморан на бројне компромисе који по правилу долазе у сукоб са почетним идеалима.   Као што економији недостају добри менаџери, тако политици недостају школовани политичари, као и људи доказани у својим областима делања и привређивања, а који би заједно заслужили назив елите.

Вратити поверење грађана у политику, политичаре и институције. Трошити мање новца на политички маркетинг, а више на реализацију политичких програма. Политички систем учинити приступачнијим новим идејама, а финансирање политичких партија прегледним. Спречити политичке партије да злоупотребљавају управљање јавним предузећима. Обезбедити грађанима јасан увид у то како се троши буџетски новац. Увођење механизама и програма за школовање квалитетне непартијске државне администрације.

Чишћење политике почети у својим редовима, и учинити је поново смисленом делатношћу којом се баве часни људи и тај принцип увести као стандард. Измена изборног закона у правцу мешовитог система, тако да се део посланика бира пропорционално, а део на директним изборима. Грађанима се мора обезбедити могућност да тачно знају за кога гласају и ко их представља како би могли директно према њему да делују. Једнаке шансе за све у изборној трци. Измена закона о финансирању политичких партија и пооштравање система контроле тог финансирања. Лакше укидање имунитета за политичаре и посланике у случајевима тешке корупције и злоупотребе, али и јаснији и прецизнији критеријуми како би се спречила злоупотреба и политизација тог института. Увођење обавезе доступности података о трошењу државног новца у свакој државној институцији и јавном предузећу. Ојачавање институције државног ревизора и увођење законских казни за озбиљно прекорачење прописане буџетске потрошње. Ревизија система јавних набавки и на државном нивоу и на локалу и спречавање пљачкања које се одвија преко фиктивних тендера. Помоћ државотворним невладиним организацијама за развој програма који се баве инсистирањем на транспарентности, заштитом узбуњивача и инсајдера и сличним механизмима за контролу политике и политичара.