ОМЛАДИНА, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЈА ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ

Окружење и атмосфера у којој наша деца и омладина расту нису добри. НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ сматра да треба учинити све што је могуће како би се то окружење променило и како бисмо децу формирали као ментално и физички здраве особе, способне да се саме старају о себи и о друштву у коме живе.

Наша омладина изложена је великим искушењима на сваком кораку, недовољно је заштићена и недовољно припремљена за проблеме с којима би се могла суочити. Алкохол, дрога и дуван лако су доступни деци и младима. Неумерена и неадекватна употреба телевизије и интернета носи различите опасности, којима деца не могу лако да се одупру. Телевизијски  садржаји су супротни закону и основним захтевима хуманости. Деца се подижу без моралне основе и поштовања ауторитета, а малолетничка делинквенција је у порасту. Бављење спортом постаје привилегија деце из богатијих породица. Школски спорт је скоро уништен, а спортски клубови су неретко параван за криминалне активности. Уместо у школским салама и рукама врхунских стваралаца, спорт за младе данас воде наводни стручњаци без кредибилитета и резултата, који лоше и нестручне услуге продају за велики новац. Посредством масовних медија, новац је постао неретко једини мотив за бављење спортом, док се све друге вредности жртвују зарад потенцијалног профита. Млади се у раним годинама подвргавају неодговарајућим физичким напорима и претераном тренажном процесу и очекивањима, док их менаџери и управе клубова третирају као робље. Све то нарушава њихово психофизичко здравље.

Подизање спорта у ниво физичке културе. Зашитити омладину од злоупотреба и помоћи јој да се избори са искушењима која среће на сваком кораку. Начинити од школских дворишта и школског окружења потпуно безбедне просторе и, пре свега – очистити их од дилера наркотика. Ријалити емисије и остале неадектватне телевизијске програме учинити недоступнима деци. Створити систем у коме се зна ко брине о којем сегменту развоја омладине, јер она треба да постане зрела, стабилна и предузимљива. Ојачати сарадњу родитеља и школског особља кроз ефикаснији и интензивнији рад школских савета. Обновити систем школског спорта и обезбедити деци и омладини у свим крајевима Србије услове да се рекреацијом и спортом баве без обзира на материјално стање родитеља, а то се најлакше постиже управо у оквиру школског система.

Ојачати улогу породице и ојачати механизме за интензивну комуникацију родитеља и наставника. Вратити школске сале школама и ђацима у циљу обнове система школског спорта. Значај – није улагање државе у сектор аматерског спорта у односу на професионални спорт, који треба да буде тржишна категорија. Обавезно физичко васпитање у основним и средњим школама у повећаном обиму часова. Едукација деце и родитеља о могућем погубном утицају масовних медија, дроге, алкохола и коцке. Стриктно кажњавати све оне који алкохол продају малолетним особама. Школски полицајац и камере као обавеза у свим школама. Стриктна примена закона у погледу спречавања клађења малолетника. Подстицање друштвено корисног и волонтерског рада код младих, као и развијање свести о колективу. Обрачун с хулиганским групама по моделу који је са успехом примењен у Великој Британији.