WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

ENERGETSKA POLITIKA I ENERGETSKA BEZBEDNOST | Narodni slobodarski pokret

ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ

НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ сматра да је енергетика један од великих неискоришћених потенцијала за развој Србије, реално запошљавање и стварање профита. Данас је она, нажалост, симбол за нерационалност, махинације, пљачку и расипништво. И у постојећем систему могуће су бројне уштеде, а уз изградњу „Јужног тока“,„Турског тока“  и још неколико капиталних инвестиција, уз адекватну промену законског оквира Србија може врло брзо да од енергетски слабе и зависне земље постане регионални лидер у производњи и трговини енергентима. Приоритет је, такође, повећање ефикасности коришћења енергије и престанак третирања цене електричне енергије као социјалне категорије.

Обим и структура енергетских резерви и ресурса у Србији је веома неповољна. Енергетска зависност Србије у 2004. износила је 40%. Потенцијал обновљивих извора енергије јесте огроман, али је минимално искоришћен. Енергија се користи неефикасно. Ниска цена продаје електричне енергије, недостатак знања, искуства и финансија, као и одсуство техничких стандарда – главне су препреке за веће коришћење енергије из обновљивих извора. Превише је велики проценат коришћења енергије из фосилних извора. Топлификација великих градова је лоша. Читав енергетски сектор је генерално неефикасан и претворен је у подручје махинација тајкуна и неку врсту неадекватног социјалног старања кроз прегломазно запошљавање, пре свега у систему Електропривреде Србије. Све је слабији квалитет кадрова који раде у овом сектору.

Србија као енергетски лидер и чвориште Балкана до 2025. Обезбеђивање енергетске безбедности државе. Повећање енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије за бар 20%. Изградња гасовода „Јужни ток“, односно „Турски ток“ и већег броја малих гасовода. Завршетак изградње гасних складишта и изградња неколико значајних енергана на земни гас. Елиминација тајкуна као посредника у трговини енергијом с великим јавним предузећима. Системско образовање кадрова способних за одржавање енергетског система земље и реализацију нових великих пројеката. Подстицај развоја иновација у овом сектору. Реализација капиталних пројеката у енергетском сектору, а посебно у сектору гаса и топлификације. Обезбеђивање услова за уређење читавог енергетског сектора и његово претварање у профитабилан посао који може да привуче реалне инвестиције.

Изградња дела „Јужног тока“, односно „Турског тока“ који пролази кроз Србију. Изградња гасних енергана што кроз подизање нових производних система, што кроз реконструкцију постојећих термоелектрана-топлана (посебно система „Панонске електране“). Топлификација Београда из термоелектране у Обреновцу. Завршетак изградње подземних складишта гаса у Банатском двору и Итебеју. Топлификација већих насеља по „данском моделу“. Изградња реверзибилне хидроелектране Ђердап 3. Обједињавање електро-енергетских система Србије и Републике Српске, те реализација заједничких пројеката као што је хидроелектрана Бук Бјела. Оснаживање постојеће преносне електро-енергетске мреже, као и изградња стратешки важних преносних далековода. Реконструкција и проширење постојећих дистрибутивних електричних мрежа. Реконструкција и проширење постојећих производних капацитета у електро-енергетском систему Србије. Подстицање улагања у обновљиве изворе енергије као што су хидроенергија, енергија ветра, соларна енергија и биомаса. Коородинација између енергетске привреде и факултета у погледу образовања кадрова, који врло рано морају да почну са стицањем и практичних искустава у производњи и дистрибуцији енергије. Измена законских решења и финансијских олакшица које подстичу развој енергетске ефикасности.