WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

DEMOGRAFSKA POLITIKA | Narodni slobodarski pokret

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Све друге политике губе свој смисао ако наша држава остане без домаћег становништва. НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ сматра да демографска политика мора бити апсолутни приоритет ове земље и да не сме да буде жртвована тржишним принципима. Обнова и изградња Србије подразумева и обнову становништва. Морамо бити свесни да европски трендови иду супротно овим циљевима, као и да општа популарна култура подстиче одустајање од рађања. Упркос свим овим препрекама, сигурни смо да истрајна и реална демографска политика може да дâ резултате и да заустави негативне трендове.

У стању безнађа људи су немотивисани да стварају нови живот. Држава Србија нестаје. Просечна старост становништва прешла је 41 годину. Старимо и даље. Старићемо још више. Србија већ тридесет година има константан пад природног прираштаја. Сваке године због слабог прираштаја и емиграције губимо више од 30.000 становника. Простор на истоку државе који демографи одређују као „бели појас“ – за само деценију остао је без петине становништва. Млади одлазе, рађа се недовољно деце, а преостало становништво концентрише се у свега неколико великих урбаних целина. Недостатак људи отвара и потенцијалне безбедносне проблеме: на празну територију уселиће се неки други народи. Недостатак радне снаге мораће да се надомести имиграцијом, што ће довести до низа идентитетских и политичких проблема.

Највећи патриотски чин данас је очување достојанства људи у Србији. Пробудити наду народу мора бити основни задатак нове српске елите.  Спречити изумирање нације и зауставити депопулацију угрожених делова Србије. Створити услове за обнову нашег становништва, јер је то предуслов за све друге циљеве и политике. Обновити веру у живот, рађање, породицу и Отаџбину. Схватити да питање рађања није само проблем недостатка материјалних средстава. Треба нам ново схватање смисла живота у коме је стварање новог живота, а не хедонизам – круна људских активности. Обнова становништва јесте услов и за економску обнову, али и за подизање нивоа безбедности и способности земље за одбрану.

Подизање свести о проблему и решењима код становништва путем просвете, медија и јавних кампања усмерених на развој филозофије живота и подстицања рађања. Сарадња с верским заједницама и невладиним организацијама у обнови филозофије живота. Измене Закона о раду које ће увести пуну заштиту мајки и института мајчинства и родитељства. Измене низа пореских закона које ће смањити порезе за породице с већим бројем деце. Дефинисање посебно угрожених општина и подручја за које се морају радити специјални програми. Такви програми укључили би и подизање непрофитних предузећа чији би циљ био да се младим људима обезбеди посао. Такође, давање посебних новчаних стимулација паровима који одлуче да се доселе у таква места. Подстицање привредника из земље и дијаспоре да улажу у те крајеве, као и задужбинара да тамо подижу школе, вртиће и да улажу у другу потребну инфраструктуру.