WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

DECENTRALIZACIJA DRŽAVE, RAZVOJ REGIONA I OPŠTINA | Narodni slobodarski pokret

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ДРЖАВЕ, РАЗВОЈ РЕГИОНА И ОПШТИНА

НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ се залаже за суштинску и постепену децентрализацију земље која ће бити у интересу развоја државе и изградње динамичне, безбедне и богате Србије. Ми ћемо наћи меру између централизоване Србије деведесетих и експерименталних и опасних покушаја децентрализације из прошле деценије. Децентрализација омогућава уштеде, равномернији развој државе и већу политичку стабилност. Истинска децентрализација захтева развој модерне инфраструктуре и модерних комуникација.

Србија је превише централизована држава. Са седам нивоа власти, чије се надлежности преклапају, а сваки има сопствену администрацију – добили смо скупу, неефикасну државну управу с превише запослених и сталну политичку нестабилност. С једне стране, имамо депопулацију мањих градских средина и гашење села, а с друге стране, масован одлив становништва у свега неколико великих градских центара. Осим тога, неки погрешни предлози децентрализације заиста служе као покриће за локалне моћнике, подстичу примитивни популизам и могли би да доводу до федерализације и пропасти државе.

Стварање национално, грађански и друштвено одговорне децентрализација која ће учврстити државу, подстаћи локалну економију, створити јефтину и ефикасну државну управу и која ће пренети на локалне нивое власти све оно што се директно тиче грађана који живе у тим срединама. Обезбеђивање услова за стварање већег броја регионалних центара, као и за останак младих у слабо насељеним и слабо развијеним срединама.

1.  Рационализација државне управе и њено свођење на три нивоа: централну власт, управне округе и развијену локалну самоуправу.

2.  Премештање једног броја министарстава, седишта јавних предузећа и националних институција из Београда.

3.  Проглашавање Новог Сада за нову престоницу Србије (да би се предупредиле негативне сепаратистичке тенденције), Ниша за седиште војске (јер се на југу очекују највећи безбедносни изазови) и Крагујевца (као историјског и географског средишта) за седиште полиције и служби безбедности.

4.  Планско инвестирање државе у безбедносно проблематичне и депопулисне регионе.

5.  Увођење елемената фискалне децентрализације ради привлачења инвестиција.