Narodni slobodarski pokret poziva rukovodstvo menadžmenta Telekoma Srbija da javnosti predoči analize na bazi kojih se odlučilo da se povuku poslovni potezi, i to:

• Kupovina 51% udela u televizijskom paketu Arena sport što je transakcija od oko 8 miliona evra, a što je urađeno u toku 2011. godine.

• Kupovina kablovskog operatera Kopernikus za 195 miliona evra i drugih lokalnih kablovskih operatera.

U tom smislu smatramo kako je posebno važno javnosti dati odgovore:

Zbog čega je RTS kao javni servis prepustio prenos atraktivnih sportskih događaja privatnoj produkciji, a da potom drugo državno preduzeće otkupljuje ta ista prava kupovinom Arena sport paketa? Zbog čega te 2011. godine (ili ranije) menadžment Telekoma nije zajedno sa RTS gradio zajedničku platformu za prenos atraktivnih sportskih događaja? Koji su finansijski efekti tog poslovnog poteza iz 2011?

Da li je Telekom radio uporednu analizu vrednosti kablovskih operatera u Srbiji i regionu? Šta su faktori koji su uticali da su praktično svi kablovski operateri u Srbiji precenjeni u odnosu na slične sisteme u drugim državama Evrope? Kolika je procenjena vrednost kablovske i optičke mreže koju poseduje Telekom pre i posle kupovine nekoliko lokalnih kablovskih operatera? Koji je procenjeni period povrata uloženog novca?

Mi Slobodari smatramo kako je pitanje medijskog prostora, a samim tim i prateće infrastrukture u vidu prenosne opreme i medijskih brendova u suštini ne samo ekonomsko pitanje već podjednako i političko, bezbednosno pa i kulturološko pitanje. U tom smislu je jasno da je tržište u toj sferi diktirano i od strane domaćih i međunarodnih političkih aktera zainteresovanih za uticaj u Srbiji i regionu. Takva postavka otvara mogućnost velikih manipulacija i otvaranje političkih afera koje mogu da nanesu štetu državnom interesu. Iz tog razloga, a imajući u vidu i to da je veliki broj građana Srbije poseduje akcije Telekoma smatramo da je neminovno i važno da hitno dobijemo odgovore na pitanja. Takođe, mi Slobodari pozivamo vlast u Srbiji da usvoji naš predlog da se državnim dobrom proglase sve prenosne mreže kako energetske tako i telekomunikacione jer samo na taj način branimo suverenitet.

Informativna služba narodnog slobodarskog pokreta