Od samog početka je bilo jasno kako su saveti nacionalnih manjina jedan duboko pogrešan koncept ostvarivanja manjinskih prava u Srbiji. A kada se na taj pogrešan koncept nakaleme izbori onda se dobija velika mogućnost za destabilizaciju unutrašnjih prilika u zemlji.

Upravo prisustvujemo ozbiljnom problemu destabilizacije Raške oblasti preko izbora za Bošnjački savet. Teške reči koje se čuju svakodnevno uz otvoreni separatizam Sulejmana Ugljanina otvaraju mogućnost za eskalaciju, a sve sa ciljem smanjenja potencijala Srbije da brani svoj suverenitet.

Mi Slobodari pozivamo vlast da maksimalno povede računa i da čak odloži izbore za Bošnjački savet ukoliko procene budu govorile da se na dan izbora mogu desiti ozbiljniji ekscesi. Takođe, pozivamo i sve učesnike političkog života da se uzdrže od direktnog ili indirektnog mešanja u ove izbore jer svako mešanje samo pogoršava ionako napetu situaciju.

Informativna služba Narodnog slobodarskog pokreta