FOTO: Danko Paskaljević

Bez obzira na svu diplomatsku šminku jasno je da su briselski pregovori doživeli krah, a da je ionako loš briselski sporazum ostao mrtvo slovo na papiru. Možda deluje paradoksalno, ali upravo je ovakva situacija najsrećniji mogući ishod po Srbiju jer je ovo šansa da se izađe iz koloseka koji je vodio ka ulasku tzv. Republike Kosovo u Ujedinjene nacije čime bi se zaokružila lažna državnost te mafijaške tvorevine. Iz tog razloga očekujemo da državni vrh pod hitno promeni strategiju vezano za Kosovo i Metohiju i da fokus politike okrene ka ojačavanju srpskih pozicija na Kosmetu. U tom pravcu Narodni slobodarski pokret predlaže nekoliko konkretnih mera za koje smatramo da se što hitnije moraju preduzeti:

  • Uspostavljanje radnog tela za stalni dijalog na temu Kosova i Metohije između Vlade Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Ova institucija bi omogućila ponovno uspostavljanje očigledno narušenog odnosa između vlasti u Srbiji i dela episkopa SPC. 
  • Uspostavljanje državnog saveta za Kosovo i Metohiju u koji bi ušli predstavnici svih političkih stranaka i NVO organizacija koje se na teritoriji Kosmeta bave srpskim nacionalnim pitanjem, kao i organizacija koje okupljaju Srbe raseljene sa KiM. Ovo treba da bude početni korak u prelasku sa stranačke na nacionalno državotvornu politiku. 
  • Sprečavanje tabloidnog i senzacionalističkog izveštavanja medija o bezbednosnom stanju na KiM. 
  • Priprema paketa konkretnih privrednih i ekonomskih projekata koje će Vlada Srbije sprovesti na onim teritorijama gde su Srbi većina.Svi mi nacionalno odgovorni moramo u narednom periodu učiniti sve da Srbi opstanu na Kosovu i Metohiji i mere koje mi predlažemo su podređene tom primarnom cilju. Smatramo da je nužno iskoristiti krah pregovora u Briselu za početak nove politike prema Kosovu i Metohiji i vlast sada ima tu odgovornost da ne propusti ovaj zicer.

Informativna služba Narodnog slobodarskog pokreta