Miroslav Parović, lider Slobodara gostovao je u sredu 09. maja 2018. na TV Naša u emisiji Samo slovenski na temu značaja i očuvanja institucije porodice i načinu borbe protiv „bele kuge“ autora i voditelja Miloša Stojkovića.

Stavove je iskazao u dijalogu sa Sašom Stevićem, aktivistom za zaštitu porodice i glavnim inicijatorom borbe protiv bele kuge u Požarevcu i Selu Smoljinac u opštini Malo Crniće.