Narodni slobodarski pokret poziva državni vrh Srbije da usvoji stav Srpske pravoslavne crkve vezano za Kosovo i Metohiju i da to bude polazna osnova za izradu nove pregovaračke platforme i politike. Tim pre jer stav SPC nije ništa drugačiji od stava preko devedeset procenata učesnika u unutrašnjem dijalogu o KiM, a koji je upravo iniciran od strane vlasti.

Mi smo duboko svesni da će vlast trpeti velike pritiske onog dela međunarodne zajednice koja želi da pitanje Kosova reši kao izolovan slučaj i na štetu Srbije, ali smo isto tako svesni da ukoliko vlast ne posluša Crkvu i sve nas koji smo rekli NE trulim kompromisima oko Kosova da to sigurno vodi u duboku unutrašnju krizu koja je mnogo gora od svega što stranci mogu da nam urade. Shodno tome, mi Slobodari apelujemo na sve društveno i nacionalno odgovorne snage da se pripremimo na zajedničku akciju kako bismo kao društvo mogli da izdržimo ozbiljne političke potrese koji predstoje šta god da državni vrh odluči oko Kosova.

Informativna služba Narodnog slobodarskog pokreta