Na današnjem sastanku sa predsednikom Srbije, Angela Merkel nam je verovatno nesvesno jasno poručila šta nam valja činiti. Držati snažno vezane procese na KiM i Srpskoj jer samo tako održavamo sopstveno postojanje. Rečju, Rezolucija 1244 i Dejtonski sporazum uz insistiranje na oba dokumenta u punom obimu. I obratno, ako ruše rezoluciju 1244 i mi imamo svako pravo da rušimo dejtonski poredak u BiH, a ja nisam siguran da bilo kome odgovara šira kriza na Balkanu i to sada moramo iskoristiti.

Miroslav Parović,
Narodni slobodarski pokret