Sastanak između Erdogana, Izetbegovića i Vučića još više me je uverio da je za Srbiju ključno da se pitanja Kosova i Metohije i Republike Srpske nikako ne smeju razdvajati. Onog časa kada bi Beograd i Priština potpisali nekakav pravno obavezujući akt startovao bi novi pritisak na Srbiju sa ciljem da se izvrši unitarizacija BiH što bi praktično značilo ukidanje Republike Srpske. Dakle, princip mora biti jasan ili oba konflikta (na KiM i u BiH) zamrznuta ili oba konflikta otvorena.

NATO diplomatija zna da ukoliko se otvori pitanje statusa Republike Srpske unutar BiH to onda linija vatre ide ka Zapadu što većini država EU nikako ne odgovara. Sa druge strane, samo rešavanje statusa KiM omogućuje NATO paktu da integriše zajedno Makedoniju i Kosovo i da time praktično završi projekat „Južni koridor“.

Manevarski prostor za Srbiju dakle nije u tome što mi imamo mogućnost da napravimo nekakav kompromis. Naprotiv, naša jedina mogućnost je da zapretimo kreiranjem krize.

Miroslav Parović, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta