Narodni slobodarski pokret izražava najdublje saosećanje sa porodicom, iz zasede, kukavični ubijenog Olivera Ivanovića, istaknutog lidera srpskog naroda Kosova i Metohije, supruga i oca četiri sina.

Pozivamo organe države Srbije da učine sve da se izvršioci i nalogodavci ovog gnusnog i po svemu sudeći profesionalno izvršenog ubistva što pre otkriju, i objave javnosti. 

Borba protiv mafije, ozdravljenje institucija države, preduslovi su za uspostavljanje srpskog kulturnog prostora, kao osnovnog elementa opstanka srpskog naroda i njegove državnosti na prostorima gde živi.

Sam Oliver Ivanović pre nekoliko dana objavio je bojazan da će se ovo dogoditi. Stoga mi Slobodari tražimo od Vlade Srbije da krene zaista da vodi proaktivnu politiku i da srpska država počne da brine o bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, i da otvaranjem teme Kosova i Metohije, odmah kao odgovor politički pokrene i druge teme koje se tiču rešavanja srpskog nacionalnog pitanja, jedinog nerešenog na prostoru Balkana.

Informativna služba Narodnog slobodarskog pokreta