Ako bismo pitali neprijatelje Srbije šta bi najviše voleli zasigurno bi odgovor bio nove podele među Srbima. Imajući to u vidu za nas je neshvatljivo da u ovako delikatnom momentu dođe do nesuglasica između državnih i crkvenih zvaničnika.

Niko ne može da nas uveri da u sukobu Crkve i Države bilo šta pozitivno može da se rodi i stoga je naša molba da hitno prestane javna eksploatacija nesuglasica i da se uspostavi stalni dijalog državnih organa sa institucijom od najvišeg ugleda u našem narodu, Srpskom pravoslavnom crkvom.

Za nas Slobodare nema nikakve dileme da se srpsko pitanje mora rešavati celovito i da se nikako ne sme „odmrzavati“ i rešavati samo pitanje Kosova i Metohije jer na taj način slabimo pozicije i otvaramo put da se procesom unitarizacije Bosne i Hercegovine trajno ukine Republika Srpska.

Nama je kao narodu potreban novi dogovor, a nikako nove podele. Svako onaj ko ne doprinosi dogovoru i osnaživanju pozicije naroda i države sebe stavlja u poziciju vrednu prezira.

Informativna služba Narodnog slobodarskog pokreta