Podržavam kritike koje je Miloš Vučević izneo na račun sudstva u Srbiji i činjenici da nijedna baraba nije odgovarala za užase koje su uradili ovom narodu. Međutim, ponavljam svoju kritiku i naprednjacima koji nisu napravili potreban diskontinuitet sa DOSovom logikom i kadrovima, a što se državi sada vraća kao bumerang. Uskoro će dobar deo njih koji će pred zakonom biti nevini i abolirani početi da ponovo vode politiku što im sa novcem koji imaju, stranim vezama i sačuvanim sistemom u Srbiji neće biti teško. Za mene je to porazno.

Miroslav Parović, Narodni slobodarski pokret