„Tema svih tema“ – unutrašnji dijalog o rešavanju problema vezanih za Kosmet, bio je predmet današnjeg sastanka Miroslava Parovića, predsednika Narodnog slobodarskog pokreta i Deme Beriše, predsednika Matice Albanaca Srbije iz Novog Sada.

Postignuta  je saglasnost po mnogim tačkama i usaglašeni su stavovi za dalje delovanje i, kako je rečeno, neophodan dijalog za postizanje koncenzusa, pre svega na unutrašnjem planu, a zatim i dalje delovanje u opštem državnom interesu.

Izvor: Novosadski, 11.08.2017.