Високе температуре током предходних дуже од месец дана и одсуство озбиљнијих падавина довели су у питање целокупан род кукуруза, соје, шећерне репе и других јесењих култура. У многим деловима Србије, а поготово у Средњем Банату на огромном броју површина кукурурз уопште није створио клип што значи да рода и буквално неће бити.

Имајући у виду да метеоролози високе температуре и недостатак падавина најављују и за наредни период сматрамо да је неопходно да Влада Србије под хитно прогласи стање елементарне непогоде и да креира сет помоћи за пољопривредне произбођаче који су претрпели штету. Такође, под хитно се мора направити договор и око помоћи ратарима за заснивање нове производње на јесен јер ће многи због суше остати без обртних средстава.

Удео пољопривредне производње у БДП-у Србије је скоро 10%, а када се придода и онај сегмент прерађивачке индустрије наслоњен на сировину из примарне производње овај проценат је и готово 20%. Ови показатељи указују да ће суша ове године умањити раст БДП-а на сличан начин како је то било 2012. године, а што ће са собом повући и друге косеквенце у укупном финансијском билансу земље.

Ова година мора послужити и као још једна опомена о томе да се модерна пољопривреда не може конципирати без већег броја површина под заливним системима, али и без повећања прерађивачких капацитета и сточарске производње.

Информативна служба Народног слободарског покрета