Председник странке Трећа Србија Мирослав Паровић именовао је проф. др Ненада Крстића на чело Савета за међународну сарадњу Треће Србије.

Др Ненад Крстић је редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и дописни члан Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима САНУ.