Полазећи од тога да Србија на сваки начин мора сачувати позицију војне неутралности, а у светлу скупштинске ратификације споразума са НАТО пактом, странка Трећа Србија је Народној скупштини поднела нацрт Закона о утврђивању права припадника државних органа Руске Федерације и статусу Српско-Руског хуманитарног центра у Нишу.

Овим нацртом закона се утврђују иста или виша права припадницима државних органа РФ који се налазе у Србији у односу на права дата припадницима НАТО пакта. Такође, утврђују се статус и сва права за особље Српско-Руског хуманитарног центра у Нишу. Предвиђа се и могућност да у случају ванредног или ратног стања центар у Нишу промени намену и статус и из цивилног пређе у статус који одговара мерама против ванредног, односно ратног стања.

Усвајањем оваквог закона би Србија била корак ближе остваривању позиције активне неутралности, која би сем војног требала да има и политички карактер. Активна неутралност уз укључивање Србије у борбу против глобалног исламистичког тероризма, а у којој ће јој Русија природно бити кључни партнер, требају да постану основе нове српске безбедносне политике и ми ћемо такву политику предложити на предстојећим изборима. На овај начин ћемо очувати мир и стабилност Србије што је кључни предуслов нормалног живота нашег народа.

Мирослав Паровић,
председник странке Трећа Србија