ТРЕЋА СРБИЈА ПРЕДЛОЖИЛА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У АПВ

Трећа Србија је путем својих посланика у Скупштини АПВ предложила формирање Комисије за испитивање постојања злоупотребе коришћења службених возилау правним лицима чији је оснивач АП Војводина.

Задатак Комисије је да: за временски период 2004 – октобар 2015. године, утврди чињенично стање о евентуалној злоупотреби коришћења службених возила у свим правним лицима чији је оснивач АП Војводина, као и у институцијама у којима АП Војводина или јавно предузеће чији је оснивач АП Војводина има учешће у капиталу или управљачким правима.

Комисија је обавезна да до 1. марта 2016. године сачини и поднесе Извештај Скупштини АП Војводине на разматрање и усвајање, са предлогом мера за спречавање злоупотребе коришћења службених возила.

Трећа Србија изражава наду да ће овај предлог бити усвојен, имајући у виду да је и Скупштина града Новог Сада већ формирала слично радно тело и усвојила извештај о злоупотреби службених возила.

Нови Сад, 13.11.2015. године.

Мирослав Паровић,
Председник Треће Србије