Као што је јавност упозната, Уставни суд је још у децембру 2013. године донео одлуку да оснивање тзв „Војвођанске академије наука и уметности“ (ВАНУ) није у складу са Уставом и законом. Ова одлука ступила је на снагу у јуну 2014. године.

На опште запрепашћење, дошли смо до података да противуставни „ВАНУ“ и даље постоји и послује, противно свим прописима и самој одлуци Уставног суда.

У спису Привредног суда у Новом Саду број Фи.116/2015 налази се Уговор о пословно-техничкој сарадњи који је ВАНУ закључио, и по ком треба месечно да му се исплаћује 40.000,00 динара на име закупа.

Такође, у Јединственом регистру рачуна НБС налазе се подаци о активним рачунима „ВАНУ“, што је доказ да овај субјекат и даље постоји и послује.

Будући да се ради о противуставном и антидржавном пословном ангажману, Трећа Србија је преко своје Установе „ВАНУК“ Нови Сад, поднела Привредном суду у Новом Саду Иницијативу за покретање поступка принудне ликвидације и брисање тзв „ВАНУ“.

Изражавамо наду да ће противуставни „ВАНУ“ у кратком року бити брисан из регистра, чиме ће Одлука уставног суда бити у целости спроведена.

У прилогу се налази прва страна предметне Иницијативе за принудну ликвидацију „ВАНУ“ као и извод из јединственог регистра рачуна НБС.

ПРЕУЗМИ Иницијативy за принудну ликвидацију „ВАНУ“

ПРЕУЗМИ јединствен регистар рачуна