1. Привредни суд у Новом Саду је донео извршно Решење о регистрацији УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ПРИСАЈЕДИЊЕЊА БАНАТА, БАЧКЕ, БАРАЊЕ И СРЕМА КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ „ВИСОКИ АКАДЕМСКИ НОВОСАДСКИ УЈЕДИНИТЕЉСКИ КЛУБ – ВАНУК „ НОВИ САД.

2. Регистровани скраћени назив Установе је УСТАНОВА „ВАНУК“ НОВИ САД.

3. На основу навeденог потпуно је јасно да органи АПВ немају право да региструју установу истог или сличног назива, а Трећа Србија ће искористити сва правна средства у циљу заштите своје установе.

4. Овим је стављена тачка на све недоумице око права на коришћење назива „ВАНУК“, и стекли су се услови за даљи рад и ангажовање на пројекту обележавања стогодишњице уједињења „пречанских“ крајева Краљевини Србији.

5. У прилогу се налази Решење Привредног суда у Новом Саду, које по закону своје дејство има од 14.07.2015. године, односно од момента предаје регистрационе пријаве суду.